Fen Edebiyat Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 22 Temmuz 2022 Cuma Günü Saat: 11.00'da I216 no'lu Salonda Yapılacaktır.