2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NE YAPILAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUCU AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Gamal Najeeb Saad Al-Afif 

Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusu’nda Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller  Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına başvuran Gamal Najeeb Saad Al-Afif, Fransızca Bilim Sınavına girecektir. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından adı geçen adayın öğrenim gördüğü üniversitenin tanınmıyor olması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Adayın, Fransızca Bilim Sınavına girmek üzere 05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığında olması gerekmektedir.