GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BELGESİ

I. Amaç 

Bu belge1 , Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencileri arasında, dürüstlüğü, saygıyı, adaleti, güveni ve şeffaflığı teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin, öğrenim ve çalışma hayatları boyunca bilgi edinmek ve yaymak için yapacakları tüm çalışmalarda akademik dürüstlüğü benimsemeleri ve bunu ihlal eden davranışlardan kaçınmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

II. Tanımlar 

Akademik çalışma

Bir öğrenci için, sınav, ödev, rapor, proje, staj, sunum, tez gibi çalışmaların bütününe verilen isimdir. 

Akademik dürüstlük

Bilgi ve bilgi ölçmede öğrencilerin kendi birikim, yetenek ve çalışmalarını kullanmalarını ve yaptıkları akademik çalışmalarda başkalarına ait fikir, belge veya bulguları, ancak kullanılan kaynağın şart koştuğu şekilde kaynak göstererek paylaşmaları anlamına gelir. Akademik dürüstlük ilkeleri uygun bir öğrenme ortamı yaratmak ve geliştirmek için temel oluşturur.

III. Akademik dürüstlük ihlalleri 

Kopya

Sınavlarda, izin verilmeyen kaynakları gizlice kullanmaya yönelik her türlü teşebbüs ve eylem kopya çekmek olarak değerlendirilir. Fakat, kopya bununla sınırlı değildir. Kopya vermek de kopya çekmek kadar akademik dürüstlük ihlalidir. 

İntihal / Akademik hırsızlık

İntihal öğrencinin, bir başkasına ait olan bir metnin, fikrin, araştırmanın - kısaca akademik değere sahip herhangi bir emek ürününün - bir bölümünü ya da tamamını, tam veya doğru kaynak göstermeksizin, kasten veya kasıtsız, kopyalayarak, değiştirerek ya da tercüme ederek kendi üretimi gibi göstermesidir. 2

Öğrencinin akademik çalışmalarında, bir yerde okuduğu bir bilgiyi/cümleyi yazara atıfta bulunmadan kullanması intihal olarak değerlendirilir. Bu durum, bilinçli olarak ya da farkında olmadan yapılsa da, öğrenci başka yerden aldığı akademik ürünü kendi görüşü gibi sunduğu için intihal kapsamına girer. Kaynağına atıfta bulunsa bile tamamen aynı cümleleri kullanarak metni kopyalamak veya doğru kaynak gösterilmesine rağmen akademik çalışmanın büyük kısmının alıntılardan oluşması da yine akademik dürüstlüğün ihlalidir. Daha önce, öğrencinin kendisi tarafından bir başka bağlamda hazırlanan akademik çalışmanın tamamını ya da bir kısmını kaynak göstermeden tekrar sunması, bir metni ezberleyerek akademik bir çalışmada kullanması da intihal kapsamına girer.

Haksız menfaat sağlamak

Bir akademik çalışmayı başkasına yaptırmak; başka bir öğrencinin akademik çalışmasını onun yerine yapmak ya da kopyalamasına izin vermek; başka bir öğrencinin akademik çalışmasına engel olmak; derslerde bir başkasının yerine imza atmak ya da kendi yerine imza attırmak; başkasının yerine sınava girmek ya da başkasını kendi yerine sınava sokmak haksız menfaat sağlamak kapsamına girer.

Diğer akademik dürüstlük ihlalleri

Üniversiteye ya da üniversiteden bir kuruma, uydurma bilgi sağlamak veya bir bilgiyi kasti olarak yanlış vermek de akademik dürüstlüğün ihlalidir. Üniversite birimlerine verilen belgelerin değiştirilmesi, tahrif edilmesi, sahte baskı yapılması da ihlal kapsamına girer.

IV. Yükümlülük ve Yaptırım

Öğrenci, yukarıda tanımlanan akademik dürüstlüğü ihlal eden hiçbir davranışta bulunmama sorumluluğundadır; kopya çekmemekle, intihal yapmamakla ve haksız menfaat sağlamamakla yükümlüdür. Akademik dürüstlüğü ihlal eden öğrenciler YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemlere tabi tutulurlar.


1Bu belge, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin ilgili belgeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

2Türkiye Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan intihal tanımı esas alınmıştır.