Toplantının ardından “Robert Castel’le Sosyali Yeniden Düşünmek: Devlet, Birey, Mensubiyet”  başlıklı Toplum ve Bilim özel sayısı Doç. Dr. Verda İrtiş ve Doç. Dr. Cem Özatalay editörlüğünde yayınlanmıştır. 

Programme ROBERT CASTEL_Sayfa_1Programme ROBERT CASTEL_Sayfa_2