Bu kapsamda savcılar ve yargılama pratikleri ile ilgili doktora çalışmalarına altı ay boyunca Paris’te devam etmiştir.